“Constructie door Kasimir Malevich”

Het suprematisme is bedacht door Kasimir Malevich, onder grote invloed van de Russisiche revolutie. Malevich wilde de radicale emancipatie van de kunstwereld naast de ‘echte’ wereld via zijn theorie van het suprematisme grondvesten.

Suprematistische schilderijen vertonen grote contrasten waaronder:

  •  rond tegenover hoekig
  • geometrisch tegenover organisch
  • open tegenover gesloten
  • symmetrisch tegenover asymmetrisch
  • regelmatig kleurgebruik tegenover onregelmatig kleurgebruik
  • enkelvoudig kleurgebruik tegenover samengesteld kleurgebruik

 

“Sla de witten met de rode wig door Lissitzky El”